Formularz aplikacyjny na stanowisko kierowcy

Alternatywnie do formularza kontaktowego możesz również skontaktować się z nami bezpośrednio za pośrednictwem Email pod adresem fahrer-bewerbung[at]anhalt.de lub telefonicznie pod numerem +49 (0)4882-5900.

*Te pola muszą być wypełnione!

Twoje dane

Twój adres

Kontakt

Twoja wiadomość do nas

Pliki

Proszę używać tylko plików w formacie JPG lub PDF. Łączny rozmiar plików nie może przekraczać 10 MB. Możesz przesłać do 5 plików.

Ochrona przed spamem

Wygeneruj nowy
Proszę wpisać 4-cyfrowy kod składający się z cyfr i wielkich liter w polu powyżej.
Wiadomość jest w trakcie wysyłania...

Aby móc zrealizować Twoje zgłoszenie (aplikacja na stanowisko kierowcy), prosimy Cię o wprowadzenie danych osobowych do naszego formularza. Twoje imię i nazwisko, jak również adres zamieszkania i e-mail oraz dalsze informacje. Oprócz pól obowiązkowych można podać również dodatkowe informacje.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Twoje dane są przesyłane za pomocą bezpiecznego procesu szyfrowania (SSL) i nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie. Przekazywanie danych w tym kontekście odbywa się wyraźnie na zasadzie dobrowolności. Przekazane nam poprzez formularz dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przekazane do nawiązania kontaktu z Toba - w szczególności do przetworzenia Twojej aplikacji. Podane przez Ciebie informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przetworzenia Twojego zgłoszenia. Bez Twojej wyraźnej zgody dane te nie będą wykorzystywane do innych celów ani przekazywane osobom trzecim. O ile nie istnieją prawne zobowiązania do przechowywania danych, Twoje dane osobowe zostaną usunięte po rozpatrzeniu aplikacji. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie jest stosowane.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest § 26 ust. 1 BDSG. Z naszym specjalistą ds. ochrony danych, panem Maikiem Preißlerem, mogą się Państwo skontaktować pod adresem datenschutz[at]anhalt.de. Dalsze szczegółowe informacje na temat ochrony danych i postępowania z danymi osobowymi można znaleźć w ogólnej deklaracji o ochronie danych na stronie internetowej pod adresem https://www.anhalt.de/datenschutzerklaerung.html.